Category Archives: ไมโครไพล์

ไมโครไพล์ที่มีความสำคัญเมื่อคุณมีโครงสร้างขนาดใหญ่

การขุดเจาะธรณีเทคนิคมีหลายประเภททั่วโลก ถือว่าคล้ายกับการก่อสร้างโครงสร้างไมโครไพล์เช่นอาคารหรือแท่นขุดเจาะน้ำมัน ใช้ในกระบวนการก่อสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนการก่อสร้างในระยะแรกซึ่งดำเนินการบนไซต์ก่อนสร้างโครงสร้าง ขั้นตอนนี้มักดำเนินการโดยองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านบริการไมโครไพล์ขุดเจาะธรณีเทคนิค โดยมีวิศวกรด้านธรณีเทคนิคดูแลการปฏิบัติงานที่ยังคงอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าการขุดเจาะดำเนินการตาม

ข้อกำหนดของโครงการ บริษัทเหล่านี้ยังสามารถให้บริการอื่นๆ ได้ไมโครไพล์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดและที่ตั้งสาเหตุทั่วไปประการหนึ่งสำหรับการขุดเจาะธรณีเทคนิคคือการตรวจสอบสถานที่ การตรวจสอบสถานที่จะกำหนดว่าสถานที่ใดจะเหมาะสมสำหรับการดำเนินการที่จะดำเนินการ ไมโครไพล์ซึ่งรวมถึงการขุดเจาะเพื่อกำจัดตัวอย่างหินและดิน รวมถึงการพยายามประเมินว่าดินมีเสถียรภาพหรือไม่ และข้อกังวลอื่นๆ ที่เป็นไปได้ โดยทั่วไปเรียกอีกอย่าง

สภาพดินหรือหินที่ไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การล่มสลายของโครงสร้าง

ว่า Foundation Engineering ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภท รากฐานเป็นชั้นต่ำสุดและรองรับของโครงสร้าง และโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภท ฐานตื้นและฐานรากลึกขั้นตอนสำคัญไมโครไพล์ในการสำรวจการขุดเจาะและฐานรากอาจมีความสำคัญเมื่อคุณมีโครงสร้างขนาดใหญ่ ไมโครไพล์สภาพดินหรือหินที่ไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การล่มสลายของโครงสร้าง หรือแม้กระทั่งสร้างสถานการณ์ที่เป็นอันตรายระหว่างแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม ไมโครไพล์กฎหมายในรัฐส่วนใหญ่มักกำหนดให้ต้องมีการสอบสวนก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ไมโครไพล์มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจกำลังพัฒนาซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อการปฏิบัติการวิธีการหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในการพิจารณาความสมบูรณ์ของโครงสร้างเรียกว่า Cross Hole Sonic Logging หรือ (CSL) เรียกสั้นๆ ว่าเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการทดสอบเพลาเจาะและเสาเข็มคอนกรีตอื่นๆ การทดสอบได้พิสูจน์ว่าวิธีนี้ถือว่าแม่นยำกว่าการทดสอบเสียงสะท้อนไมโครไพล์ในการพิจารณาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง

ตรวจจับขอบเขตและตำแหน่งของความเสียหายดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

เมื่อเป็นคอนกรีตภายในเพลาเจาะภายในกรงเหล็กเส้น ไมโครไพล์วิธีการทดสอบที่ล้ำสมัยนี้ใช้ทฤษฎีการแพร่กระจายคลื่นโซนิคเพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและความสมบูรณ์ของก้านเจาะที่เพิ่งวางให

ไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์

ม่ ฐานรองซีล และผนังสารละลายหรือผนังไดอะแฟรม และโครงสร้างอื่นๆ กำลังได้รับความนิยมทั่วทั้งอุตสาหกรรมและมีข้อดีดังต่อไปนี้คุ้มค่าและรวดเร็ว

ไมโครไพล์ตรวจจับขอบเขตและตำแหน่งของความเสียหายดำเนินการได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์พกพาที่สมบูรณ์แบบดำเนินการในทุกระดับความลึกโดยไม่สูญเสียความแม่นยำสามารถใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการซ่อมได้ช่วยเพิ่มระดับความมั่นใจในรากฐานเมื่อมีการพิจารณาวิศวกรรมธรณีเทคนิคเสาเข็มไมโครไพล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทที่รับการพิจารณาเสนอบริการที่คุณต้องการเพื่อทำงานที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ด้วยคลื่นเสียงแบบ cross hole หรือวิศวกรรมฐานราก